Afbud

Afbud

Iht. eksisterende overenskomst mellem danske regioner og praktiserende speciallæger §25 opkræves et gebyr ved afbud med for kort vasel eller udeblivelse uden varsel:

Afbud skal ske minimun 1 hverdag (24 timer) før konsultation/undersøgelse/operation

Meddelelse om afbud kan ske på klinikkens telefon 45 81 37 26 mandag-torsdag kl. 9-11

Udenfor klinikkens åbningstid kan afbud meddeles på klinikken telefonsvarer (tlf. 45 81 37 26).

Gebyr for udeblivelse eller for sent afbud til konsultation kr. 250,-

Gebyr for udeblivelse eller for sent afbud til forundersøgelse/operation kr. 500,-

§ 25 Overholdelse af tidsaftaler

stk. 1

Patienter, der hra en tidsaftale, er forpligtede til at oerholde denne aftale eller afmelde den. Patienterne må acceptere de ventetider, der kan opstå blandt andet som følge af speciallægens forpligtelse til at varetage den akutte sygebehandling.

stk. 2

Såfremt en patient uden rimelig grund undlader at melde afbud fra en aftalt tid senest dagen før, er patienten pligtig til at betale speciallægen et gebyr pr. udeblivelse. Gebyret er 250 kr for udeblivelse fra en konsultation og 500 kr for udeblivelse for operation eller ligenende. Gebyret kan alene opkræves ved udeblivelse fra aftaler vedr. somatiske lidelser.

Anmærkning til § 25 stk. 2

Det er en forudsætning af patienterne forungående og senest ved tidsbestilling er blevet gjort udtrykkeligt opmærksom på, at ikkeundskyldelig udeblivelse kan medføre gebyr. Oplysningen skal tillige fremgå af speciallægens praksisdeklaration.